Term Dates

 

Autumn Term 2018

 

3rd September 2018 - 21st December 2018

 

Half Term - 22nd October - 26th October 

 

Christmas Holidays - 22nd December - 6th January

 

 

Spring Term 2019

 

7th January 2019 -  5th April 2019

 

Half Term - 16th February - 24th February

 

Easter Holidays - 8th April - 22nd April

 

 

Summer Term 2019

 

23rd April 2019 -  23rd July 2019

 

Half Term - 25th May - 2nd June

 

Summer Holidays - 22nd July - 3rd September

 

Phone: 07905 960693

 

Email: laura@ltdance.net

 

Print Print | Sitemap
© LT Dance